VI LIGGER  STEGET FÖRE

Vi ser det som företagets uppgift att erbjuda hela världen en god nattsömn.
Denna uppgift speglar vår passion för våra produkter och det sätt som
vi föreställer oss vår målgrupp. Hela världen kanske låter som ett
ouppnåeligt mål men som ledande företag i Europa, Ryssland och
Asien är vi på god väg. Företagets nästa steg kommer att hjälpa
oss att erbjuda bättre sömn till ännu fler människor.

Under de  75 år som vi har funnits i branschen har vi utvecklat en
unik insikt i kundernas behov och tagit fram ett tydligt erbjudande:

– Våra sänglösningar är framtagna för de mycket varierande behov
som uppstår när kunder och konsumenter är internationella. Detta
skiljer oss från våra konkurrenter som antingen är nischade eller
endast är aktiva inom en viss geografiskt avgränsad marknad.

– Vi vet vad konsumenterna vill ha genom vår marknadsledande
position med  egna väletablerade varumärken samt egna
detaljhandelskoncept på utvalda marknader. Vi vet också vad större
möbelkedjor vill ha genom vårt samarbete med dem kring
deras egna varumärken.

Vår vision är att bli den ledande leverantören på sängmarknaden;
erkänt duktiga inom branschen och med konsumenternas fulla
förtroende. För att nå dit ska vi alla dela den kunskap vi har om
olika marknader, bygga starka produktkoncept och se till att vi
både internt och externt uppfattas som ETT företag. Detta är
vår strategi för att göra en skillnad på marknaden och hela
tiden ligga steget före våra konkurrenter.

Följ med oss på vår resa!